KandidattestFolketingsvalg 2022

Vælg din kommune

Så gør vi kandidattesten mere relevant for dig

Vælg din kommune

962 kandidater fra hele landet deltager i kandidattesten.

Kandidattesten er lavet i samarbejde mellem TV 2, TV 2 Regionerne, Megafon og Paqle.


Hvordan virker kandidattesten?

Vi beder dig svare på 29 politiske spørgsmål, som vi allerede har givet alle kandidaterne mulighed for at svare på. Ved at sammenligne dine svar med kandidaternes svar kan vi vise de kandidater, der ligger tættest på dine politiske holdninger. Du kan efter testen se kandidaternes uddybende forklaringer til hvert spørgsmål.


Hvem bestemmer spørgsmålene?

Spørgsmålene er blevet til i et stort samarbejde mellem TV 2, TV 2 Regionerne og Megafon. De overordnede temaer bygger på en stor undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskerne, hvor de med egne ord har sagt, hvad der er vigtigst for dem, når de skal sætte deres kryds. Den undersøgelse har analysevirksomheden Megafon foretaget. Sammen med politiske redaktører fra TV 2 er det blevet omsat til konkrete landsdækkende spørgsmål.

For at gøre testen så relevant som overhovedet muligt indeholder testen også fem spørgsmål pr. storkreds. Det er spørgsmål, som er udformet af TV 2 Regionernes politiske journalister, og de afspejler, hvad der er særligt vigtigt i netop dét område.


Hvordan bliver enigheden med kandidaterne beregnet?

Hvert spørgsmål, som du svarer på, bliver matchet med alle kandidaternes svar. De kandidater, der har svaret præcis det samme som dig på et spørgsmål, får tildelt fire point. Men hvis du har svaret “enig”, og kandidaten har svaret “helt enig”, så får kandidaten kun tre point. Jo længere fra dine svar, jo færre point får kandidaterne.

Pointene bliver omregnet til en procentskala, hvor man kun kan blive 100 procent enig med en kandidat, hvis man har svaret præcis det samme på alle spørgsmål og desuden har udvalgt to af de samme politiske temaer som valgets vigtigste.

Læs mere om hvordan testen er blevet til